ZENGWATCH

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

นัดเจอและรับสินค้า หรือไปส่งที่ทำงาน โอนเงินผ่านทางธนาคาร เมื่อโอนเรียบร้อยโทรมาแจ้งให้ทราบแล้วจะทำการส่งให้ทางEMS  มารับสินค้าได้ที่ร้าน

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb ธนาคารไทยพาณิชย์
สมชาย กิจเชวง
054 - 2 - 42600 - 5
ออมทรัพย์